تاریخچه فعالیت باشگاه

فعالیت باشگاه کوهنوردی آذربایجان این باشگاه از ابتدای تأسیس یعنی آذرماه سال هزار و سیصد وهفتاد و چهارکه در منزل … ادامه خواندن تاریخچه فعالیت باشگاه