شرایط عضویت باشگاه

در خواست کنندگان عضویت با حضور در دفتر باشگاه در روز های سه شنبه هر هفته از ساعت 4 عصر … ادامه خواندن شرایط عضویت باشگاه