شرایط عضویت باشگاه

در خواست کنندگان عضویت با حضور در دفتر باشگاه در روز های سه شنبه هر هفته از ساعت 4 عصر الی 6 به شرح زیر اقدام خواهد شد

1– داشتن معرفی از طرف یکی از اعضای رسمی باشگاه 2-– شرکت در برنامه کوهنوردی باشگاه حد اقل سه جلسه به عنوان میهمان در صورت تایید به عضویت رسمی باشگاه در می آید 3- متقاضین عضویت در باشگاه باید از نظر جسمی و روحی سالم بوده و حد اقل هیجده سال داشته باشد 4- استعمال دخانیات و سایر مواد افیونی در کلیه برنامه ها و مکانهای عمومی باشگاه ممنوع بوده و بازرس طبق بخشنامه حق بر خورد دارد . رعایت کامل اساسنامه و آئین نامه های اجرائی و داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد 5 تنظیم فرم ثبت نام : هنگام ثبت نام حضور یکی از بستگان درجه یک فرد در محل دفتر باشگاه جهت تکمیل رضایت نامه ضروری است ( همنوردان مجرد هیجده سال به همراه پدر یا مادر و خانمهای همنورد متاهل به همراه همسر ) 6- ارائه مدارک و هزینه ثبت نام به شرح زیر یک برگ فتو کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و اصل آن فتوکپی از کارت ملی و اصل آن فتوکپی کارت بیمه ورزشی و اصل آن یک قطعه عکس 3در 4 پرداخت هزینه تشکیل پرونده ( پنجاه هزار تومان ) به علاوه شهریه سالانه هشتاد هزار تومان در ضمن سر پرست باشگاه می تواند عده ای را به نام عضو افتخاری ( میهمان )باشگاه به پذیرد ( عضو افتخاری کسی است که حضور وی در باشگاه سبب سر بلندی و افتخار باشگاه بوده و در اهداف باشگاه موثر و مفید و مورد تایید هیات مدیره باشند سر پرست باشگاه مخیر به پذیرش داوطلب یا عدم پذیرش اوست