اساسنامه باشگاه

ماده 1- منظورالف – تنظیم برنامه های مسافرتی و صعود به قلل کوههای آذربایجان عزیز و سایر استانها و خارج … ادامه خواندن اساسنامه باشگاه