اساسنامه باشگاه

ماده 1- منظور
الف – تنظیم برنامه های مسافرتی و صعود به قلل کوههای آذربایجان عزیز و سایر استانها و خارج از کشور
ب- شناسائی مناطق مختلف جغرافیائی و اهتمام در معرفی آنها به سایرباشگاههای کوهنوردی با رعایت
مقررات سازمان تربیت بدنی و هماهنگی با فدراسیونهای ورزشی می باشد. و فعالیت این باشگاه از تاریخ
تاسیس ( 9/28/ 95) نامحدود می باشد
پ- راه اندازی وب سایت جهت انتشار گزارشات و جزوه های آموزشی. کروکی مسیر ها جهت شناخت و
استفاده عموم کوهنوردان . کروکی موانع و گذر گاهها و تصویر از مناطق و مسیر کوهها توسط دستگاه جی پی
اس و تشریح و توصیف مسائل توپوگرافیک منطقه ( آب و هوا کوه دشت بیابان ، مراتع ، رو دخانه ها و چشمه
ها ) و گزارش مصورآن در وب سایت باشگاه به آدرس www.bkazar.ir و نگهداری و توسعه آرشیو عکس و فیلم
جهت اعضا وسایر بهره وری باشگاههای داخل و خارج ازکشور
ت- تشکیل کلاسهای آموزشی لازم به منظور بالا بردن توان علمی و تجربی همنوردان ( کمکهای اولیه . شرایط
زیست در اقلیم نا مساعدجوی . جهت یابی در شب و روز در هوای مه آلود و ابری و شناسائی حد اقل خطر و
شیبها و پرتگاهها به منظور اجتناب از سقوط در دره ها و خطر صاعقه زدگی و رعد و برق و شناسائی خطراتی
چون سقوط بهمن یا سیل زدگی و زلزله، آموزش و اجرای برنامه های غار نوردی . قلعه نوردی و شرح جغرافیایی
و تاریخی آنها
ج- نگهداری و توسعه کتابخانه به منظور استفاده ورزشکاران و اعضاء باشگاه.
ح- فرهنک سازی و اشاعه اصل احترام به طبیعت در توصیف شاهکار خلقت و تعظیم و تکریم خداوند عالمیان
(یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض )
خ – تاکید در پاکیزه ماندن و نگهداشتن محیط کوهستان و جنگل ، غارها ، قلعه ها ، آثار تاریخی، رود خانه ها و غیره
د- راهنمائی اعضا جهت تهیه وسایل و امکانات لازم کوهنوردی
ماده 2- مدت و تابعیت
تابعیت باشگاه ایرانی است و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس نا محدود می باشد.
ماده 4- آدرس دفتر
مرکز اصلی باشگاه شهرستان زیبای تبریز بوده و محل آن راسته کوجه پاساژمشروطه فاز دو طبقه اول پلاک پانزده .
ماده 4- ارکان باشگاه
ارکان باشگاه عبارتند از : 1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- مدیر 4- بازرس 5- کمیته های فنی تخصصی
مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق العاده با دعوت هیئت مدیره یا بازرسی تشکیل شده و بالاترین مرجع
تصمیم گیری در باشگاه است و هریک سال تشکیل جلسه می دهد و برای رسمیت جلسه حضور دو سوم
اعضای رسمی الزامی است و در غیر اینصورت دو هفته بعد با شرکت حد اقل نصف به اضافه یک اعضای
رسمی جلسه رسمیت خواهد یافت و برای تصویب هر موضوعی بیش از نصف آرای موافق کافی است
ماده 5- تعداد اعضای هیئت مدیره و مدت مسئولیت
باشگاه بوسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر که بوسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند اداره
خواهد شد. هیات مدیره از بین اعضای خود یک مسئول امور مالی یک مسئول کمیته فنی و یک
مسئول روابط عمومی و تدارکات یک و پزشک کوهستان و یک بازرس انتخاب می کند.
مضاف بر اینکه مسئول کمیته فنی می تواند برای کمک و یاری خود دو نفر را به استعانت معرفی و توسط موسس یا رئیس هیات حکم صادر شود مدت ماموریت اعضای هیات مدیره سه سال است.عضویت در هیات مدیره در دوره های
متوالی بلامانع است شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است غیبت اعضا در جلسه بدون عذر
موجه تا سه نوبت متوالی و پنج نوبت غیر متوالی در حکم استعفای عضو غایب محسوب می شود
ماده 6 – انتخاب مدیر :
موسس و رئیس هیات مدیره باشگاه کوهنوردی آذربایجان آقای حسین مشک آبادی دارای کد ملی
1501987089سر پرست و عضو موسس گروه کوهنوردی سابق بوده و مدت آن طبق پروانه تاسیس
می باشد که از طرف اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی صادر شده است
در صورت کناره گیری نامبرده و یا غیاب ایشان هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضا یا
اعضای هیئت مدیره به مدیریت عامل باشگاه برگزیند تا طبق مقررات به اداره ورزش و جوانان استان معرفی تا حکم لازم صادر شود
مدیر بالاترین مقام اجرایی باشگاه می باشد و همچنین کمیته های فنی رشته های ورزشی زیر نظر
مدیر می باشند و تشکیل واحدهای اجرایی باشگاه نظیر تشکیلات ، آموزش ، اداری ، مالی ، روابط
عمومی و سایر موارد لازم و عزل و نصب مربوطه و ضوابط اجرایی امور محوله جزو اختیارات مدیر می باشد
امضا کارت عضویت اعضا با گزارش مسئول امور مالی ( در مورد تسویه حساب ) در عهده موسس یا
مدیر است موسس یا مدیر مجاز است از بین اعضای هیات مدیره شخصی را انتخاب
نماید که در غیاب نامبرده و مسئولیت اداره باشگاه را عهده دار شود . حسن اداره باشگاه و مسئولیت نیک و
بد آن با موسس و یامدیر است و نظارت در امور تبلیغ و جذب پر سنل و تنظیم برنامه های
هفتگی و سالانه و برنامه های آموزشی و فنی و نظارت مستمر در امر حسابداری و تذکرات عمومی و انجام
امور اداری و امضای نامه ها در عهد شخص ایشان است موسس بنا به مصلحت و تشخیص خود می تواند
از وجود هر یک از اعضای هیات در هر یک از محلهائیکه اعمال ومدیریت و نظارت وی را تسهیل کند استفاده نماید
موسس یا مدیر علاوه بر تامین نیازمندیهای گروه و اهتمام در فراهم کردن وسایل رفاه و استراحت اعضا در مسافرتها
هماهمگیهای لازم را با هیات مدیره و مسئول برنامه بنماید
ماده 7- موسس یا مدیر یک نفر از اعضای هیئت مدیره را می تواند بعنوان قائم مقام تعیین گردد تا در غیای مدیر انجام وظیفه نماید
ماده 8- صاحبان امضاء مجاز
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور باشگاه و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته و سایر اوراق تجاری به ترتیب امضای
اول موسس و امضای دوم اگر موسس بخواهد یکی از اعضای هیات مدیره تعیین می کند امضاء می شود.( بدوا مسئول امور مالی )
ماده 9 – شخص موسس
شخص حقیقی واجد صلاحیت های قانونی است که پروانه تاسیس آن توسط فدراسین کوهنوردی صادر و قدرت اداره باشگاه می باشد
ماده 10- حق عضویت و هزینه ها
هر سال در اول فروردین ماه حق عضویت اعضا و حق ورودیه وسایر هزینه های داوطلبین عضویت به پیشنهاد موسس و یا مدیر و تصویب هیات مدیره تعیین می گردد. مضاف براینکه مدیر می تواند از محل در آمد به نفع باشگاه سرمایه گزاری در امور بانکی اقدام نماید
ماده11-شرايط انحلال : انحلال باشگاه یا لغو پروانه تاسیس مربوط به فدراسیون کوهنوردی و اداره ورزش و جوانان هر استان میباشد . در صورت انحلال باشگاه موسس یا مدیر پس از ادای دیون و وصول مطالبات، کلیه دارایی‌ها و اموال باشگاه را در راستای اهداف انسان دوستانه مصرف نماید. (یکی از صندوقهای امور خیریه )
ماده 12- انواع عضویت
باشگاه دارای سه نوع عضو است: 1- اعضای هیات مدیره 2- اعضای رسمی 3- اعضای افتخاری ( میهمان )
عضو میهمان یا افتخاری کسی است که حضور وی در گروه سبب سر بلندی باشگاه بوده و در پیشبرد اهداف
باشگاه مفید و موثر باشد
ماده 13- مسئولیت باشگاه
شرکت همنوردان در کلیه برنامه های ورزشی باشگاه اختیاری است و باشگاه نمی توانند اعضا را وادار به
شرکت در هیچ برنامه ای بنمایند و مسئولیت حوادث ورزشی در برنامه های باشگاه مطابق تعهد نامه پذیرش
خطر و مسئولیت کوهنوردی بعهده عضو ذیربط بوده و باشگاه هیجگونه مسئولیتی در قبال خطرات ناشی از
حوادث احتمالی نمی پذیرد و مسئولیت هر پیش آمدی به عهده خود آن شخص و همراهانیکه به عنوان
میهمان می آورند آورنده میهمان خواهد بود ( در تمامی برنامه های کوهنوردی و کوهپیمائی و دره نوردی و غار
نوردی وایرانگردی و خارج از کشور ) میهمان به کسانی گفته می شود که با معرفی یکی از اعضا رسمی باشگاه در برنامه های کوهنوردی شرکت می کند و بیش از سه جلسه در طول سال نمی تواند ادامه
دهد . پس از آن باید با تقاضای کتبی و تایید هیات مدیره از جنبه های
اخلاقی ورزشی و پرداخت حق عضویت و ورودیه عضو رسمی باشگاه در آید و تعهد نامه پذیرش خطر و
مسئولیت کوهنوردی را پس از مطالعه دقیق امضا و تایید نماید .
ماده 14- شرایط عضویت در باشگاه کوهنوردی آذربایجان
در خواست کنندگان عضویت با حضور در دفتر باشگاه در روز های سه شنبه هر هفته از ساعت 4
عصر الی 6 به شرح زیر اقدام خواهد شد
1- داشتن معرفی از طرف یکی از اعضای رسمی باشگاه
2- شرکت در برنامه کوهنوردی باشگاه حد اقل سه جلسه به عنوان میهمان در صورت تایید اعضای
هیئت مدیره و مدیر باشگاه به عضویت رسمی باشگاه در می آید
3- متقاضین عضویت در باشگاه باید از نظر جسمی و روحی سالم بوده و حد اقل هیجده سال تمام
داشته باشد و توانائی جسمانی لازم برای شرکت در برنامه های باشگاه را داشته باشد و آموزش
لازم کوهپیمائی و کوهنوردی و غار نوردی و دره نوردی را در مراکز رسمی هیات یا فدراسیون خود
به عهده بگیرد
4- استعمال دخانیات و سایر مواد افیونی در کلیه برنامه ها و مکانهای عمومی باشگاه ممنوع بوده
و بازرس طبق بخشنامه حق بر خورد دارد .
5- رعایت کامل اساسنامه و آئین نامه های اجرائی به عهده بگیرد
6- و داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد
7- تنظیم فرم ثبت نام : هنگام ثبت نام حضور یکی از بستگان درجه یک فرد در محل دفتر باشگاه
جهت تکمیل رضایت نامه ضروری است ( همنوردان مجرد هیجده سال به همراه شخص معرف و
خانمهای متاهل به همراه همسر
8- ارائه مدارک و هزینه ثبت نام به شرح زیر یک برگ فتو کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و
اصل آن فتوکپی از کارت ملی و اصل آن فتوکپی کارت بیمه ورزشی و اصل آن یک قطعه عکس 3در
4 پرداخت هزینه تشکیل پرونده ( چهار صد هزار ریال ) به علاوه شهریه سالانه چهار صد هزار ریال پرداخت
می شود در ضمن سر پرست باشگاه می تواند عده ای را به نام عضو میهمان ( افتخاری) باشگاه
به پذیرد ( عضو میهمان کسی است که حضور وی در باشگاه سبب سر بلندی و افتخار باشگاه بوده و در
اهداف باشگاه موثر و مفید و مورد تایید هیات مدیره باشند سرپرست باشگاه مخیر به پذیرش داوطلب یا عدم پذیرش اوست

ماده 15-رعایت موارد انضباطی
لازمه شرکت همنوردان در برنامه ها رعایت مقررات و قوانین باشگاه بوده و هریک از اعضای باشگاه در هر
موقعیتی که باشد ملزم به اجرای دستورات مسئول برنامه که از بین اعضا توسط سر پرست انتخاب می شود
هستند. مدیر می تواند عضوی را که از مقررات عمومی باشگاه تخطی کرده و باعث می شود که به اعتبار
باشگاه خدشه وارد گردد و از پرداخت حق عضویت خود داری نماید و یا در زمان صعود و فرود نظم برنامه را بهم
بزند پس از دو بار تذکر کتبی او را در فعالیتهای باشگاه منع کند و برای اقدام مقتضی به هیات مدیره ارجاع می
شود تا برای اخراج یا تعلیق عضویت او تصمیم گیری شود در ضمن تعداد اعضای شرکت کننده در برنامه
کوهنوردی هفتگی نباید از ظرفیت ماشین تجاوز نماید
ماده 16- آیین نامه داخلی باشگاه
کلیه مواردیکه در اساسنامه باشگاه پیش بینی نشده است بر اساس آیین نامه داخلی باشگاه که توسط هیئت
مدیره تنظیم می شود قابل اجراست
ماده 17-اعضای هیات مدیره
در تاریخ 28 دی ماه 1395 اعضای باشگاه کوهنوردی آذربایجان تشکیل جلسه داد و از بین خود آقای مشک
آبادی موسس و مدیر را به عنوان رئیس سنی باشگاه انتخاب نمودند . پس از رای گیری نتیجتا
آقایان
1- مسئول امور مالی آقای اکبر قربانی پور
2- مسئول کمیته فنی آقای حسین جهانی
3- مسئول امور پزشکی ( کمکهای اولیه ) آقای نبی زاده
4- مسئول امور اداری ( روابط عمومی ) و تدارکات آقای علی علیاری
5- بازرس آقای موسی موسی نژاد
تبصره 1 : در مجامعی که انتخابات هیئت مدیره انجام می گیرد ریاست مجمع به عهده شخص موسس و یا
نماینده موسس ( رئیس سنی ) باشگاه خواهد بود.
ماده 18 – وظایف امور اداری ( روابط عمومی)
الف- دعوت از اعضا هیات مدیره برای حضور در جلسات تعیین ساعت تشکیل جلسه و محل جلسه دعوت از
مجمع عمومی در نشستهای اضطراری و انجام فعالیتهای تبلیغی در زمینه های ورزشی فرهنگی و هنری
پ – اطلاع رسانی وکشودن دفتر گروه در وقت مقرره و رعایت نظافت با کمک گرفتن از اعضای داوطلب
ماده 19- وظایف مسئول کمیته فنی
تنظیم وتهیه برنامه ها و اجرای برنامه های کوهنوردی و آموزشی همنوردان و همچنین برنامه های ایرانگردی و
خارج از کشور و هفتگی با موافقت مدیر است مسئول کمیته فنی می تواند به صلاح دید خود دو نفر را به یاری خود پیشنهاد و از طریق موسس یا مدیر حکم صادر شود تهیه وسایل کمک آموزشی وتهیه گروکی مناطق باز دید شده و
گزارش تفصیلی در شرح جغرافیائی منطقه طبق فرم تنظیمی . همراهی و راهنمائی همنوردان در مسیرهاکمک
و یاری در محلهای صعب العبوردر هنگام صعود و فرود
ماده 20- وظایف مسئول امورمالی
الف – تهیه دسته چک به منظور
خرید ها و پرداختیها که می بایست با نظر مدیر افتتاح حساب جاری بنام باشگاه کوهنوردی آذربایجان در
یکی از بانکهای شهر ( در صورت امکان بانک ملی )
ب – صدور چک با امضا دو نفرو مهر باشگاه امضای اولی موسس یا مدیر و امضای دومی یکی از دو نفر که توسط
مدیر معرفی می شود
پ – اقدام به تهیه مهر گروه از طرق قانونی خرید وسایل ما یحتاج گروه در مسافرتها و برنامه ها با مسئولیت
اوست با هماهمنگی مدیر در صورت عدم حضور ایشان مشورت با مسئول برنامه
ت – ثبت در آمد ها و هزینه ها ی باشگاه در دفترواریز مبالغ دریافتی در اولین فرصت به حساب بانک ضمن صدور قبض رسید به اعضا اخذ فاکتور خرید با ذکر آدرس فروشنده و مهر و امضا فروشنده
ث – گزارش بیلان ماهانه به صورت کتبی شامل در آمد ماهانه و هزینه و موجودی بانک
ج – حسابدار به عنوان تنخواه گردان می تواند همیشه مبلغ یک میلیون ریال معادل یکصد هزار تومان وجه نقد
در اختیار داشته باشد
ح- انجام عملیات مالی در دفاتر مربوطه و ارائه گزارش مالی و تراز نامه
ماده – 21 شرح وظایف باز رسان
اتنخاب یک نفر باز رس اصلی بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه داخلی می باشد
باز رس هر گونه معایب و کمبود ها و ایرادات یا تخلفات وجود را در جلسا ت هیات کتبا یا شفاها اعلام و
صورتجلسه نمایند . بازرس می تواند در کلیه جلسات هیئت مدیره شرکت کند
بازرس ناظر به امر اجرائی بوده ولی هر گز حق دخالت در امور اجرائی را نخواهد داشت
قضاوت در هر صورت با هیات مدیره است و باز رسان به منظور جلو گیری از هر گونه پیش آمدهای سوئ از هر
گونه در گیری جدا اجتناب نمایند.
ماده 22- شرح وظایف اعضا
1 – شرکت فعال اعضا در برنامه ها ی کوهنوردی و کوهپیمائی و جلسات هفتگی گروه
2- رعایت و اجرای آئین نامه داخلی و مصوبات باشگاه توسط اعضا (قبول مفاد اساسنامه و تعهد نامه
خطر و مسئولیت کوهنوردی )
3– همکاری با مسئول برنامه و کمیته فنی در راستای اهداف و وظایف محوله
4- پرداخت حق عضویت ماهانه و هزینه هر برنامه مصوب باشگاه
5- رعایت شئونات و موازین اسلامی و اخلاقی در حین اجرای برنامه و جلسات
6- حفاظت از محیط زیست و حیات وحش کوهستان
7- داشتن کارت بیمه ورزشی برای شرکت در برنامه ها الزامی است افراد فاقد پوشش بیمه ورزشی مربوطه
مجاز به شرکت در برنامه های باشگاه نمی باشند
8-اعضای شرکت کننده در برنامه موظف هستند کاور رسمی باشگاه را به همراه داشته باشند
10- اعضا موظف هستند روزهای سه شنبه به وقت اذان مغرب که دفتر باشگاه دایر است در صورت نداشتن عذر
موجه در دفتر حضور یافته قبل از اجرای برنامه با پرداخت هزینه مینی بوس ثبت نام نمایند در صورت انصراف از
برنامه اگر صندلی ایشان خالی بماند به جهت منع اجحاف به سایر همنودان مبلغ کل کرایه ماشین وصول
و درصورت خالی نبودن صندلیها بیعانه پرداختی مسترد خواهد شد
11- اعضا موظف به رعایت زمانبندی های اعلام شده هستند
ماده 23 – وظایف مسئول برنامه
1 – حضور و غیاب اعضای شرکت کننده در برنامه و وصول هزینه های برنامه
2 – گزارش برنامه انجام یافته از حیث حضور و غیاب افراد وگزارش مالی
3 – آماده نمودن مینی بوسها جهت اجرای برنامه
4 – هدایت اعضای شرکت کننده در برنامه از راههای سهل العبور به قله و فرود از آن مشورت با مسئول فنی
5 – مسئول برنامه با توجه به وضعیت جوی یا شرایط خاص با رای اکثریت آرای شرکت کننده در برنامه مجاز به
لغو برنامه و جای گزین آن می باشد
6 – دخالت اعضا در تصمیمات مسئول برنامه ممنوع مگر خود شخصا در خواست راهنمائی بنمایند
7- مسئول برنامه برای صرف صبحانه سه ربع و برای صرف ناهار یک ساعت در محلهای مناسب وقت خواهد داد
ماده 24 – تشویق اعضا
1- با توجه به اهمیت ویژه مسائل فرهنگی و اخلاقی و انظباطی در ورزش کوهنوردی در بین اعضا که سر لوحه
اهداف عالیه باشگاه می باشد مدیر با صلاحدید هیات مدیره اعضای با اخلاق و تلاشگر را به هر دلیلی که صلاح
بدانند مورد تشویق قرار می دهد
این اساسنامه باشگاه که شامل کوه پیمائی کوهنوردی و غار نوردی و دره نوردی است در نه صفحه
24 ماده ویک تبصره تنظیم و در مجمع عمومی فوق العاده تاریخ 5/11/ 95 با حضور موسس
باشگاه آقای حسین مشک ابادی در دفترباشگاه مورد تصویب اعضا قرار گرفت . هرگونه تغییر در
این آئین نامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشگاه می باشد .
تماس با باشگاه 04133356331 فکس 04133356331
ایمیل [email protected] تماس با مدیر عامل 09144050214
سایت اینترنتی گروه www.bkazar.ir