مصرف الکل در ارتفاع، می تواند عوارض جدی در کوهنورد ایجاد کند.

دکترحمید مساعدیان عضو کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کوهنوردی در گفتگو با خبر نگار گروه ورزشی باشگاه خبر نگاران جوان افزود: …

مصرف الکل در ارتفاع، می تواند عوارض جدی در کوهنورد ایجاد کند. بیشتر بخوانید