کفش مناسب کوهنوردی      

                                                                                        در کوهنوردی کفش شما سرمایه ی شماست! در تمام  رشته های کوهنوردی اعم از سنگ نوردی ، کوهپیمایی ، …

کفش مناسب کوهنوردی       بیشتر بخوانید