همنورد کیست

در فرهنگنامه ی کوهنوردی به آدمهایی که با همدیگر کوهنوردی می کنند همنورد         گویند                                                                                                                                                                                           چه اسم قشنگی                                                                                                     “همنورد”، …

همنورد کیست بیشتر بخوانید